PIRKIMO TAISYKLĖS IR SĄLYGOS

PIRKIMO TAISYKLĖS IR SĄLYGOS

  1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pardavėjas – Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis juridinis asmuo VŠĮ „Korean Trading Company“, juridinio asmens kodas 302697711, PVM mokėtojo kodas LT100006681515, registruotos buveinės adresas Lygybės g. 21-86, Kaunas, korespondencijos adresas Gričiupio g. 18-15, Kaunas.

1.2. Koresana.com – elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.koresana.com

1.3. Pirkėjas – veiksnus fizinis asmuo (pilnametis, kurios veiksnumas nėra ribotas teismo tvarka); nepilnametis 14-18 metų amžiaus, turintis tėvų arba globėjų sutikimą (išskyrus emancipacijos atvejus); juridinis asmuo; visų minėtų asmenų įgalioti atstovai.

1.4. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

1.5. Pardavėjo (VŠĮ „Korean Trading Company“) banko sąskaita – LT773500010001129182, bankas UAB „Paysera LT“.

1.6. Šios internetinės parduotuvės naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pirkėjo ir VŠĮ “Korean Trading Company” (toliau – Pardavėjas) teises bei pareigas, prekių įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo, grąžinimo tvarką, šalių (Pirkėjas ir Pardavėjas kartu) atsakomybę bei kitas nuostatas, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje www.koresana.com.

1.7. Pirkėjas pateikdamas užsakymą patvirtina, kad susipažino su Taisyklėmis, jos yra aiškiai suprantamos ir Pirkėjas įsipareigoja jų laikytis.

1.8. Pardavėjas turi teisę bet kada keisti ir pildyti Taisykles. Tolimesniems Pirkėjo ir Pardavėjo santykiams galioja pirkimo metu galiojusos Taisyklės. Pateikdamas užsakymą po taisyklių pakeitimo, Pirkėjas patvirtina, kad susipažino su pakeitimais ir juos aiškiai supranta bei įsipareigoja jų laikytis.

1.9. Pardavėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių A.A punktu Pirkėjas turi teisę pirkti prekes koresana.com el. parduotuvėje.

1.10. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas koresana.com el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Tęsti“

1.11. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma koresana.com el. parduotuvėje. Sutarties sudarymo vieta laikoma Lietuvos Respublika.

  1. Pirkėjo teisės ir pareigos

2.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas www.koresana.com šių Taisyklių nustatyta tvarka.

2.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

2.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.

2.4. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

2.5. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

2.6. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve www.koresana.com, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos, kitų sąlygų, kurios nurodytos www.koresana.com, nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

2.7. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už užsisakytas prekes ar paslaugas, pristatymo paslaugą ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

2.8. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti teisingą pristatymo adresą.

  1. Pardavėjo teisės ir pareigos

3.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės www.koresana.com teikiamomis paslaugomis.

3.2. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

3.3. Pardavėjas garantuoja prekių kokybę

3.4. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo teisę į privatumą (Pirkėjo asmeninę informaciją, kuri nurodoma elektroninės parduotuvės registracijos metu).

3.5. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo įsigytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

3.6. Jei Pirkėjas bando piktavališkai pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ir veikimui, Pardavėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo sustabdyti, nutraukti ir apriboti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už nuostolius, kuriuos patirs Pirkėjas.

  1. Prekių kainos, atsiskaitymo už prekes tvarka ir terminai

4.1. Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis elektroninėje parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.

4.2. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:

4.2.1. Atsiskaitymas naudojantis el. bankininkyste  – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama el. bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia atsiskaitymo forma, turi būti pasirašęs el. bankininkystės sutartį su vienu iš žemiau nurodytų bankų: AB SEB bankas; AB „Swedbank“; AB „DNB“ bankas; AB „Citadele“ bankas; AB „Šiaulių bankas“; AB „Danske“ bankas; AB „Nordea“ bankas; UAB “Medicinos” bankas; Lietuvos centrinė kredito unija. Pinigus Pirkėjas perveda į www.koresana.com el. parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko el. bankininkystės sistemoje.

4.2.2. Atsiskaitymas per Paysera sistemą – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas pasirenka atsiskaitymą per Paysera sąskaitą ir jam automatiškai būna suformuotas mokėjimas.

4.2.3. Atsiskaitymas bankine kortele – pasirinkus šį mokėjimo būdą, atsiskaitoma už užsakymą iškart. Atsiskaitymai kortele vykdomi tik jei kortelę išdavęs bankas dalyvauja saugių atsiskaitymų internetu programose (MasterCard SecureCode arba Verified by Visa). Suvedus kortelės duomenis galimas nukreipimas į kortelę išdavusio banko puslapį saugos kodo suvedimui, kuris reikalingas tapatybės patvirtinimui.  Jei mokėjimas nebus patvirtintas, prašome kreiptis į kortelę išdavusį banką arba pasirinkti kitą mokėjimo būdą.

4.3. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant, nes tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių išsiuntimo terminas.

4.4. PVM sąskaita faktūra siunčiama pirkėjui kartu su užsakymu.

  1. Pristatymas

5.1. Tiksli standartinė pristatymo kaina yra 1 Eur. 

5.2. Įprastai prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 1-2 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už prekes bei prekių transportavimą.

5.3. Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per ankstesniame sakinyje nurodytą terminą. Prekės pristatomos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

5.4. Tiksli prekių pristatymo data ir laikas nurodomi Pardavėjo Pirkėjui pateikiamame pranešime el. pašto adresu Pirkėjo nurodytu registracijos formoje. Atitinkamai Pirkėjas, sudaręs pirkimo ir pardavimo sutartį, įsipareigoja kiekvieną dieną tikrinti minėto el. pašto dėžutę, kol bus gautas pranešimas dėl prekių pristatymo.

5.5. Prekių pristatymo metu Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas privalo kartu su kurjeriu patikrinti siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą (-us), Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju kurjeris siuntą grąžiną Siuntėjui.

5.6. Kai Pirkėjas priima siuntą ir pasirašo siuntos lydinčiame dokumente (popieriniame arba elektroniniame manifeste) be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo ir pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos siuntą lydinčiame dokumente, tinkamai atliktos, jei neįrodoma priešingai.

5.7. Remiantis taisyklių 2.8 punktu, jei Pirkėjas nurodė neteisingą pristatymo adresą ar pristačius į nurodytą adresą Pirkėjas nori pakeisti pristatymo adresą, taikomas 3 EUR mokestis, kurį apmoka Pirkėjas.

5.8. Jei pirkėjas atsisako priimti siuntą arba kurjeris negali pristatyti siuntos dėl Pirkėjo kaltės, pinigai už siuntimo išlaidas nėra grąžinami.

  1. Prekių grąžinimas

6.1. Pagal LR CK Mažmeninės prekybos taisykles kosmetikos gaminiai NEKEIČIAMI ir NEGRĄŽINAMI

  1. Atsakomybė.

7.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

7.2. Pirkėjas atsako už registracijos duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo registracijos duomenimis, už trečiosios šalies atliktus veiksmus atsako Pirkėjas.

7.3. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.4. Pardavėjui civilinė atsakomybė už nuostolius (žalą) yra taikoma tik tais atvejais, kai jie padaryti dėl pardavėjo ar jo darbuotojų tyčios ar didelio neatsargumo.

7.5. Atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodymo priemonė teisme). Pirkėjas įsipareigoja saugoti savo asmeninius prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti bei užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

7.6. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jei Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

7.7. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje pateiktos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatumų.

  1. Intelektinės nuosavybės apsauga.

8.1. Elektroninėje parduotuvėje esantis turinys priklauso VŠĮ „Korean Trading Company“ bei prekių tiekėjų nuosavybei ir yra saugoma LR aktų nustatyta tvarka. Draudžiama kopijuoti ar naudoti www.koresana.com svetainę ar joje esančią informaciją be raštiško VŠĮ „Korean Trading Company“ sutikimo.

8.2. Elektroninėje parduotuvėje nurodomi prekių bei įmonių pavadinimai gali būti prekės ženklai ir jų intelektinė nuosavybė yra ginama LR teisės aktų nustatyta tvarka.

  1. Asmens duomenys.

9.1. Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai sutinka pateikti Pardavėjui šiose Taisyklėse ir registracijos formoje nurodytus savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų internetinės prekybos tikslu.

9.2. Pažymėdamas punktą „Gauti naujienas“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai sutinka, kad Pardavėjui pateiktus Pirkėjo ir (ar) jo atstovų asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų tiesioginės rinkodaros tikslu. Pardavėjas nurodo, kad Pirkėjo ir jo atstovų asmens kodų tiesioginės rinkodaros tikslu Pardavėjas netvarkys.

9.3. Užsakyti prekes koresana.com elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas gali užsiregistruodamas koresana.com elektroninėje parduotuvėje – įvedant prašomus registracijoje duomenis.

9.4. Užsakydamas prekes 9.3 taisyklių punkte nurodytu būdu, reikiamuose Pardavėjo pateikiamuose laukuose Pirkėjas turi nurodyti būtinus užsakymo įvykdymui Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, pristatymo adresą, telefono numerį ir el. paštą.

9.5. Sutikdamas, kad nurodytu elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymų vykdymui.

  1. Baigiamosios nuostatos

10.1. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

10.2. Taisyklių laikymosi priežiūra ir, esant poreikiui, peržiūra, patikima Bendrovės vadovui ar jo įgaliotam asmeniui.

Sutinku su sąlygomis Su taisyklėmis susipažinau ir sutinku.